8 Февруари 2018 - Система за безжична мрежова свързаност за нуждите на 9-та ФЕГ Алфонс дьоЛамартин

Изграждане на цялостно решение за покриване на сградата с точки за безжичен достъп с компоненти Ubiquit... Още

14 Февруари 2018 - Реновиране на осветлението в Комисия за защита на потребителите

Подмяна на осветителните тела в работните помещения и коридорите с високоефективно, щядящо зрението, ди... Още

 

 

Нашите клиенти са:

 

Държавни организации:

 

 1. Министерство на икономиката;
 2. Министерство на енергетиката;
 3. Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия;
 4. Изпълнителна агенция по лозата и виното;
 5. Изпълнителна агенция по лекарствата;
 6. Изпълнителна агенция по почвени ресурси;
 7. Агенция за след приватизационен контрол;
 8. Агенция по обществени поръчки;
 9. Агенция за безопасност на храните;
 10. Държавна комисия по стокови борси и тържища;
 11. Държавна комисия по сигурност на информацията;
 12. Комисия за енергийно и водно регулиране;
 13. Държавна агенция „ДРВВЗ”;
 14. Национална електрическа компания;
 15. Държавна агенция за българите в чужбина;
 16. Комисия за защита на потребителите;
 17. Комисия за регулиране на съобщенията;
 18. Комисия за защита от дискриминация;
 19. Институт за защита на растенията гр. Костинброд;
 20. Институт по механизация и мелиорации към МЗГ;
 21. Институт по почвознание – Пушкаров;
 22. Народен театър „Иван Вазов”;
 23. Български институт за стандартизация;
 24. Регионален център по здравеопазване София;
 25. Министерство на земеделието и храните;
 26. Държавна лаборатория „Българска роза”;
 27. Столична община „Дирекция култура”;
 28. Столична общинска агенция по приватизация;
 29. Столична община „Пазари изток”;
 30. Министерство на културата;
 31. Министерство на финансите;
 32. Столична библиотека;
 33. Комисия за финансов надзор;
 34. Изпълнителна агенция електронни съобщителни мрежи и информационни системи;
 35. Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
 36. Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност. 

 

Частни компании:

 

1.   БТК АД;

2.   Булвария холдинг АД;

3.   Институт по въздушен транспорт ЕООД;

4.   Пиреос банк клон Иван Вазов;

5.   Пиреос банк клон Русе;

6.   Пиреос банк клон Плевен;

7.   Търговска банка „Д” АД:

    ·  Централно управление и клонова мрежа;

8.   „Асарел ремонт” ООД;

9.    Златни пясъци АД

10.  Флорина България ЕАД

11.  „БАЕЗ” ЕАД;

12.  „НИКРОМ” ЕООД;

13.  ДКЦ 29 ЕООД;

14.  ДКЦ 12 ЕООД;

15.  ТП „ИКЕА”;

16.  ТП „Турски авиолинии”;

17.  „Ново нордиск фарма” ЕАД;

18.  „Публисис” АД;

19.  „Ви веста холдинг” ЕАД;

20.  Парк хотел „Витоша”;

21.  „КВЯТ”ООД

22.  Аспекти груп – Резиденция „Анастасия”

23.  Алфа Лавал – офис София;

24.  Кинтекс ЕАД;

26.  Мото - Пфое ЕООД;

27.  Фондация "Д-р Жельо Желев";

28.  Сибанк ЕАД

 

и много други не по-малко важни за нас клиенти.