9 Април 2014 - За нуждите на градската онкологична болница в София доставихме и монтирахме

1. Дизелов генератор AKSA – Турция, модел AD-550, stand-by мощност: 550kVA/440kW 2. UPS SOCOMEC MASTE... Още

22 2014 - Подмяна на централния UPS на КОНПИ

Доставка и въвеждане в експлоатация на UPS SOCOMEC MASTERYS BC 15kVA за нуждите на комисия за установяв... Още

30 Декември 2014 - ОМБУДСМАН НА РБ

Доставка и инсталиране на система за архивиране на данни и UPS устройство за IT инфраструктурата на ОМБ... Още

30 Декември 2014 - Компютърна и офис техника

Доставка на компютърни конфигурации НР и офис техника XEROX и BROTHER за нуждите на Изпълнителна агенци... Още

22 Април 2015 - Система за контрол да достъп и видеонаблюдение в Министерство на икономиката

Доставка и инсталиране на цялостно решение за СОТ, контрол на достъпа, видеонаблюдение, видеодомофон и ... Още

25 Февруари 2015 - Смартфони за МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАСИТЕ

Доставка на смартфони LENOVO за нуждите на Министерство на финансите... Още

5 Юни 2015 - Microsoft Office

Доставка на лицензен софтуер за нуждите на Българска агенция за експортно застраховане... Още

24 Юни 2015 - Настолни компютри LENOVO

Доставка и инсталиране на настолни компютърни конфигурации LENOVO за нуждите на Държавна Комисия за Сто... Още

 

 

Нашите клиенти са:

 

Държавни организации:

 

1.   Министерство на икономиката енергетиката и туризма;

2.   Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия;

3.   Изпълнителна агенция по лозата и виното;

4.   Изпълнителна агенция по лекарствата;

5.   Изпълнителна агенция по почвени ресурси;

6.   Агенция за след приватизационен контрол;

7.   Агенция по обществени поръчки;

8.   Национална служба за растителна защита;

9.   Държавна комисия по стокови борси и тържища;

10.  Държавна комисия по сигурност на информацията;

11.  Държавна комисия за енергийно и водно регулиране;

12.  Държавна агенция „ДРВВЗ”;

13.  Държавна агенция по туризъм;

14.  Държавна агенция за българите в чужбина;

15.  Комисия за защита на потребителите;

16.  Комисия за регулиране на съобщенията;

17.  Комисия за защита от дискриминация;

18.  Институт за защита на растенията гр. Костинброд;

19.  Институт по механизация и мелиорации към МЗГ;

20.  Институт по почвознание – Пушкаров;

21.  Народен театър „Иван Вазов”;

22.  Български институт за стандартизация;

23.  Регионален център по здравеопазване София;

24.  Министерство на земеделието и храните;

25.  Държавна лаборатория „Българска роза”;

26.  Столична община „Дирекция култура”;

27.  Столична общинска агенция по приватизация;

28.  Столична община „Пазари изток”;

29.  Министерство на културата;

30.  Министерство на финансите;

31.  Столична библиотека;

32.  Комисия за финансов надзор;

33.  Изпълнителна агенция електронни съобщителни мрежи и информационни системи;

34.  Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

35.  Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност. 

 

Частни компании:

 

1.   БТК АД;

2.   Булвария холдинг АД;

3.   Институт по въздушен транспорт ЕООД;

4.   Пиреос банк клон Иван Вазов;

5.   Пиреос банк клон Русе;

6.   Пиреос банк клон Плевен;

7.   Търговска банка „Д” АД:

    ·  Централно управление и клонова мрежа;

8.   „Асарел ремонт” ООД;

9.    Златни пясъци АД

10.  Флорина България ЕАД

11.  „БАЕЗ” ЕАД;

12.  „НИКРОМ” ЕООД;

13.  ДКЦ 29 ЕООД;

14.  ДКЦ 12 ЕООД;

15.  ТП „ИКЕА”;

16.  ТП „Турски авиолинии”;

17.  „Ново нордиск фарма” ЕАД;

18.  „Публисис” АД;

19.  „Ви веста холдинг” ЕАД;

20.  Парк хотел „Витоша”;

21.  „КВЯТ”ООД

22.  Аспекти груп – Резиденция „Анастасия”

23.  Алфа Лавал – офис София;

24.  Кинтекс ЕАД;

26.  Мото - Пфое ЕООД;

27.  Фондация "Д-р Жельо Желев";

28.  Сибанк ЕАД

 

и много други не по-малко важни за нас клиенти.